Milieu

 

Bereken nu de besparing op uw bedrijfskosten.

Als we alleen al we uitgaan van de aanschafprijs van papieren handdoekjes, kan de installatie van een Dyson Airblade™ handdroger een besparing opleveren van 98% per jaar bij hetzelfde aantal toiletgebruikers. 

1

Hoeveel heeft u hier momenteel van?

Voer in hoeveel handdrogers of handdoekhouders u momenteel heeft.

*

Gewone handdrogers

*

Handdoekhouders

2

Hoe vaak worden ze gebruikt?

Versleep de schuifknop om te selecteren hoe vaak de handdrogers en papieren handdoeken gemiddeld per dag worden gebruikt.

GEM. GEBRUIK:

PER APPARAAT

LAAG

GEMIDDELDE

HOOG

LAAG

3

Aannames over gebruik toiletruimte

Gebaseerd op huidige gemiddelden, u kunt deze waarden aanpassen voor een nauwkeurigere uitslag.

Elektriciteitsprijs per kWh (€)

*

Dagen per jaar beschikbaar

*

Papieren handdoekjes hebben vergaande effecten op het milieu.

ONTBOSSING


Bomen vormen een belangrijke bron van pulp voor de
productie van nieuwe papieren handdoekjes. Het kappen van bomen
kan ertoe leiden dat wilde dieren hun habitat kwijtraken.

HOUTTRANSPORT


Hout moet van het bos naar de
papierfabriek worden vervoerd.

WATERINTENSIEF PROCES


Voor de vervaardiging van papieren handdoekjes
is veel water en energie nodig.

CHEMISCH PROCES


Bij het productieproces van papieren handdoekjes worden chemische
stoffen gebruikt, zoals chloor en zwaveldioxide.

Het waterverbruik gedurende de productie kan oplopen tot
een liter per papieren handdoekje.

LEVERING EN BIJVULLING


De papieren handdoekjes moeten door de fabriek aan de
distributeurs worden geleverd en door de distributeurs aan de gebouwbeheerders.
Dit is een doorlopend proces dat leidt tot een hoge CO2-uitstoot.

AFVAL


De meeste papieren handdoekjes kunnen na gebruik niet worden gerecycled, maar worden in plastic vuilniszakken gedeponeerd die moeten worden opgeslagen.

AFVALVERWERKING


De gebruikte papieren handdoekjes, verpakkingen en vuilniszakken komen vaak op een stortplaats of in een vuilverbrandingsoven terecht.

Papieren handdoekjes
worden uiteindelijk vaak
gestort of verbrand.

Dyson Airblade™ handdrogers zijn beter voor
het milieu en goedkoper in het gebruik.

De enige handdroger die is gecertificeerd door de Carbon Trust.

Dyson Airblade™ handdrogers kunnen de ecologische voetafdrukper toilet verkleinen. Ze produceren tot 80% minder CO2 dan sommige andere handdrogers en tot 81% minder dan papieren handdoekjes.