Wat is de impact van papieren handdoekjes op het milieu?

Papieren handdoekjes hebben vergaande effecten op het milieu.

ONTBOSSING


Bomen vormen een belangrijke bron van pulp voor de productie van nieuwe papieren handdoekjes.
Het kappen van bomen kan ertoe leiden dat wilde dieren hun habitat kwijtraken.

HOUTTRANSPORT


Hout moet van het bos naar
de papierfabriek worden vervoerd.

WATERINTENSIEF PROCES


Voor de vervaardiging van papieren
handdoekjes is veel water en energie nodig.

CHEMISCH PROCES


Bij het productieproces van papieren handdoekjes
worden chemische stoffen gebruikt, zoals chloor en zwaveldioxide.

Het waterverbruik gedurende de
productie kan oplopen tot een
liter per papieren handdoekje.

LEVERING EN BIJVULLING


De papieren handdoekjes moeten door de fabriek aan de distributeurs
worden geleverd en door de distributeurs aan de gebouwbeheerders.
Dit is een doorlopend proces dat leidt tot een hoge CO2-uitstoot.

AFVAL


De meeste papieren handdoekjes kunnen na gebruik niet worden gerecycled, maar worden in plastic vuilniszakken gedeponeerd die moeten worden opgeslagen.

AFVALVERWERKING


De gebruikte papieren handdoekjes, verpakkingen en vuilniszakken komen vaak op een stortplaats of in een vuilverbrandingoven terecht.

Papieren handdoekjes worden
uiteindelijk vaak gestort of verbrand.

Dyson Airblade™ handdrogers zijn beter voor het milieu.

De enige handdroger die is gecertificeerd door de Carbon Trust.

Dyson Airblade™ handdrogers kunnen de ecologische voetafdruk per toilet verkleinen. Ze produceren tot 79% minder CO2 dan sommige andere handdrogers en tot 83% minder dan papieren handdoekjes.