Navigatie overslaan
Je voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).

Dyson gaat in hoger beroep tegen de beslissing van het Europees Gerechtshof

Vandaag heeft het Europees Gerechtshof geoordeeld dat Dyson geen schadevergoeding krijgt wegens regulatie rondom het energielabel die zeer misleidend waren voor Europese kopers en Dyson op oneerlijke wijze benadeelden. Dit volgt op een juridische strijd van vijf jaar waarbij de verordening uiteindelijk in 2018 nietig werd verklaard. Dyson gaat in hoger beroep tegen de beslissing van vandaag.

 

Het energielabel van de Commissie, dat in september 2014 werd ingevoerd, misleidde consumenten door de energie- efficiëntieprestaties van stofzuigers met zakken hoger te voordoen dan ze daadwerkelijk waren, waardoor mensen ondermaatse producten kochten. Het benadeelde zo Dysons technologie, wat resulteerde in omzetverlies, een lager marktaandeel en hogere kosten, inclusief kosten die te maken hebben met engineering, onderzoek, ontwikkeling en promotie.

 • Dysons statement:

  In 2017 heeft het Europese Hof van Justitie, het hoogste gerechtshof van Europa, in duidelijke bewoordingen gesteld dat de Commissie een stofzuiger niet geldig kan testen als hij leeg is en dat de Commissie door onrechtmatig een lege test te hanteren haar eigen wetten had overtreden en Dysons bewijs negeerde. Het lagere Gerechtshof, dat oordeelt over de schadevergoedingsclaim van Dyson, lijkt nu, ondanks het aanvaarden van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, de geschiedenis te willen herschrijven. Ze proberen te beweren dat het testen met stofbelasting van stofzuigers onnauwkeurig is - dit is gewoon niet waar. Het Hof heeft de kronkelige excuses van de Commissie aanvaard om aansprakelijkheid voor haar wandaden te vermijden.

   

  Het Gerecht heeft ervoor gekozen om terug te komen op de eerdere beslissing van het Europese Hof van Justitie en lijkt zich er geen zorgen over te maken dat de Commissie hun eigen wet heeft overtreden en Dysons bewijs heeft genegeerd - ze verklaren dat het voor hen niet duidelijk genoeg is om schadevergoeding te rechtvaardigen. Dit is een belediging voor de miljoenen consumenten die werden misleid en voor de aanzienlijke schade die Dyson heeft opgelopen - tot £ 150 miljoen. Ondertussen gaat de Commissie vrijuit, ondanks het feit dat ze de hele Europese lobby voor machines met zakken, met inbegrip van de grote Duitse fabrikanten, heeft bevoordeeld.

   

  Dyson zal in hoger beroep gaan omdat we het niet eens zijn met de verklaring van de rechtbank dat er twijfel bestond over stoftesten, aangezien deze testmethoden decennia geleden zonder twijfel werden aangenomen door internationale normalisatieorganisaties en toegepast door testhuizen, laboratoria, consumentenorganisaties en rechtbanken in heel Europa en wereldwijd. Dit oordeel schept een zeer zorgwekkend precedent voor toekomstige regelgeving in heel Europa en het risico bestaat dat consumenten opnieuw worden misleid.

   

  Slechte regelgeving stelt consumenten teleur, onderdrukt innovatie, treft banen en vertraagt de groei. Dyson-technologie werd benadeeld door het energielabel van de Europese Commissie, wat leidde tot omzetverlies en aanzienlijke kosten voor engineering, onderzoek en ontwikkeling, om nog maar te zwijgen van vijf jaar juridische strijd om het nietig te verklaren. Het verspilde kostbare tijd en middelen van wat we hadden moeten doen: innoveren, uitvinden en nieuwe efficiënte producten ontwikkelen. Is dit echt de beste manier om technologiebedrijven te laten focussen op het ontwikkelen van milieuvriendelijkere producten?

De Etiketteringsverordening, opgesteld door de Europese Commissie, bepaalde dat stofzuigers leeg en stofvrij moesten werden beoordeeld en gemeten op de prestaties. Stofzuigers die gebruik maken van zakken en filters om het stof van de luchtstroom te scheiden, kunnen snel verstopt raken met stof zodra de machine wordt gebruikt, wat vaak leidt tot verlies van zuigkracht na gebruik. Als zodanig zouden consumenten een machine kopen die beweerde een A-klasse te hebben (volgens EU-tests zonder stof), maar wanneer deze in huis werd gebruikt en gevuld met stof, zouden de prestaties kunnen dalen tot een G-klasse.

 

Na de vijf jaar durende juridische uitdaging van Dyson (2013 – 2018) en hoger beroep bij het Europese Hof van Justitie, werden de voorschriften onwettig bevonden en werd het etiket van stofzuigers verwijderd. In deze meest recente zaak eiste Dyson een schadevergoeding van £ 150 miljoen via het Europese Gerecht.

 

Dyson gelooft dat een limiet op het motorvermogen en de technologische vooruitgang leidt tot meer energie-efficiëntie een veel effectievere manier is om innovatie te stimuleren en de impact op het milieu te verminderen. Powercaps dagen bedrijven uit om te innoveren om zo elke joule energie efficiënter te gebruiken. Dergelijke regelgeving stelt een duidelijk doel en geeft bedrijven vervolgens de vrijheid om uit te werken hoe dit doel te bereiken.

Tijdlijn

September 2014: Het energielabel voor stofzuigers met snoer is in heel Europa van kracht gegaan, ondanks dat Dyson aangaf dat een limiet op het motorvermogen de meest effectieve manier was om het energieverbruik van stofzuigers te verminderen.

 

11 november 2015: Het Gerecht van de EU verwierp de vorderingen van Dyson en beweerde dat testen met stofbelasting niet betrouwbaar of "reproduceerbaar" is en daarom niet kon worden aangenomen. Bij deze beslissing werd voorbijgegaan aan het feit dat een met stof beladen testmethode is ontwikkeld door de International Electrotechnical Commission (IEC), een internationale normalisatieorganisatie, en is overgenomen door consumententestinstanties en fabrikanten wereldwijd. Ook ging het voorbij aan het feit dat andere apparaten, zoals wasmachines, ovens en vaatwassers ‘vol’ worden getest. We wezen erop dat Dyson tests uitvoert met meerdere soorten echt stof en vuil van thuis, waaronder hondenkoekjes, Cheerios (zowel Europese als Amerikaanse versies), stof, pluisjes en gruis. We voeren ook gesimuleerde gebruikstests uit, waaronder het laten vallen van onze machines, ze met deuren dichtslaan en ze van de trap gooien... herhaaldelijk.

 

25 january 2016: Dyson heeft hoger beroep aangetekend tegen het oordeel van het Gerecht bij het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU).

 

11 mei 2017: De rechtbank heeft het beroep van Dyson tegen de beslissing van de lagere rechtbank gegrond verklaard, waarin staat dat de test, waar technisch mogelijk, "een berekeningsmethode moet gebruiken die het mogelijk maakt om de energieprestaties van stofzuigers te meten in omstandigheden zoals de werkelijke gebruiksomstandigheden”. De zaak werd terugverwezen naar het Gerecht voor heroverweging.

 

8 november 2018: Het Europese Gerecht heeft de verordening nietig verklaard.

 

Maart 2019: Dyson dient verzoek tot schadevergoeding in.

 

Januari 2021: Mondelinge behandeling van schadevergoedingen.

 

December 2021: Besluit genomen.

Dyson Newsroom

Het laatste nieuws van Dyson