Dyson Online Shop

Bestellen

 1. Voor consumenten
  Dit artikel is alleen van toepassing indien u een consument bent.

  1.1. Indien u een consument bent, kunt u producten via de website bestellen als u ten minste 18 jaar oud bent, of uitdrukkelijke toestemming voor de bestelling heeft gekregen van de persoon die zeggenschap over u heeft.

  1.2. Als consument heeft u recht op de conformiteit van de producten, in overeenstemming met wet en regelgeving. Voor meer informatie over uw rechten als consument verwijzen wij u naar de website www.consuwijzer.nl.

 2. Voor zakelijke klanten
  Dit artikel is alleen van toepassing indien u een zakelijk klant bent

  2.1. Indien u geen consument bent, bevestigt u bij het accepteren van deze voorwaarden dat u bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten voor degene voor wie u producten bestelt via de website.

  2.2. Deze voorwaarden en de documenten waarnaar expliciet verwezen wordt, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dyson. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, afspraken, garanties, stellingen en overeenstemming tussen u en Dyson met betrekking tot de producten. Aan alle mogelijk eerder genoemde afspraken kunnen geen rechten meer worden ontleend.

 3. Hoe komt deze overeenkomst tussen u en Dyson tot stand
  3.1. Het bestelproces maakt het mogelijk om bestellingen te controleren en aan te passen alvorens het versturen van de bestelling. Om deze reden wordt u verzocht om de tijd te nemen gedurende het bestelproces om iedere pagina te lezen en bij iedere stap uw bestelling te controleren.

  3.2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail van Dyson, met daarin de bevestiging dat uw bestelling is ontvangen (de ontvangstbevestiging). Deze e-mail betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd en dient slechts ter kennisgeving. De acceptatie van uw bestelling vindt plaats op de in artikel 3.3 te beschrijven wijze.

  3.3. Dyson bevestigt de acceptatie van uw bestelling door een e-mail naar u te sturen waarin wordt bevestigd dat de producten zijn verzonden (de verzendbevestiging). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dyson u de verzendbevestiging stuurt.

  3.4. Indien Dyson een product niet kan leveren, bijvoorbeeld omdat het product niet meer op voorraad of niet meer beschikbaar is, of indien er sprake is van een foute prijsstelling zoals beschreven in artikel 1.5 Bestellen, zult u hierover geïnformeerd worden via e-mail. In dit geval zal de bestelling niet verwerkt worden door Dyson. Indien u al betaald heeft voor de producten, zal Dyson u zo snel mogelijk het volledige bedrag restitueren.

 4. Uw consumentenrechten
  Dit artikel is alleen van toepassing op consumenten.
  Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (het herroepingsrecht)

  4.1. Het herroepingsrecht houdt in dat u als consument het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Dyson biedt hiervoor een geprolongeerde termijn van 30 dagen aan. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de factuurdatum.

  4.2. Als consument mag u het product uitpakken en uitproberen, maar niet meer dan noodzakelijk is om het product te kunnen beoordelen. Als voorbeeld, in het geval van een stofzuiger mag u testen of de zuigkracht naar wens is door hem aan te zetten en op een beperkt gebied uitproberen. Het is echter niet de bedoeling dat u de stofzuiger geheel in gebruik neemt. Indien de producten retour komen met zichtbare schade, slijtage of gebruikssporen dan mag Dyson deze in rekening brengen door de schade te verminderen op het aankoopbedrag, in dat geval wordt alleen de restwaarde vergoed. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  4.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Dyson middels een ondubbelzinnige verklaring (per post, e-mail of telefoon) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Tevens kunt u dit doen door uw machine te retourneren met behulp van het retourformulier dat bijgevoegd zit bij uw levering. Indien u dit niet heeft ontvangen kunt u dit retourformulier opvragen via onze Helpdesk

  4.4. Wanneer u niet in het bezit bent van een retourformulier, kunt u zelf een schrijven toevoegen aan uw retourzending. Om uw aankoop te kunnen identificeren behoort uw verzoek tot herroeping in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  1. het referentienummer (bijvoorbeeld 1-1234567) dat staat op het aankoopbewijs dat u heeft ontvangen;
  2. uw volledige achternaam en postcode.

  Daarnaast dient uw verzoek te worden voorzien van uw handtekening, de datum dat u het verzoek plaatst en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
  U kunt uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht per email, post of telefoon richten aan onze Helpdesk middels de volgende gegevens:
  Email: help@dyson.nl
  Telefoonnummer: 0800-0206203.

  4.5. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht wordt u geacht de email of brief tijdig te verzenden naar Dyson op de in artikel 8.4 vermeldde gegevens, in ieder geval voor de laatste dag dat uw herroepingsrecht vervalt. Na ontvangst van uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht ontvangt u van Dyson instructies over het retourneren van de goederen, indien deze niet zijn meegezonden. U dient het geleverde product binnen 14 dagen terug te sturen naar Dyson.

 5. 4.6. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen terug die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten buiten de standaard Dyson levering) binnen 14 dagen nadat de retourzending bij Dyson is aangekomen of u het verzendbewijs heeft aangeleverd. U wordt met hetzelfde betaalmiddel terugbetaald als waarmee u de aankoop heeft gedaan. Voor de terugbetaling zal Dyson geen kosten in rekening brengen.

Betalen

 1. Betaling
  1.1. Betaling kan geschieden met gebruikmaking van iDeal, Mastercard, Visa, Maestro, American Express, PayPal of Klarna.

  1.2 Indien u consument bent, mag u niet in algemene voorwaarden worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de aankoopprijs. Wanneer u kiest voor vooruitbetaling op onze website, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

  1.3 Bij betaling met creditcard wordt het bedrag ten laste van de kaart pas na levering afgeschreven (betaling achteraf). Bij betaling met iDeal en PayPal wordt het bedrag onmiddellijk bij bevestiging van de bestelling afgeschreven (vooruitbetaling).

  1.4 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

  1.5 Indien u als consument niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

  1.6 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan. U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna.
  Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden, geven wij Klarna bepaalde persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties voor u aan te passen.
  Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en in overeenstemming met het privacy beleid van Klarna.

Bezorgen

 1. Bezorgen
  1.1. Uw bestelling zal worden voldaan op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals aangegeven in de verzendbevestiging, tenzij er sprake is van overmacht (zoals beschreven in artikel 14). Indien er niet aan de verwachte leverdatum kan worden voldaan vanwege overmacht, zal er contact met u worden opgenomen over een aangepaste verwachte leverdatum.

  1.2. De bezorging is afgerond na de bezorging van de producten op het door u verstrekte adres.

  1.3. Vanaf het moment van bezorging draagt u de verantwoordelijkheid voor de producten.

  1.4. Heeft u een verzoek ingediend bij Dyson om uw oude apparaat te recyclen, dan wordt u verzocht om het apparaat zodanig in te pakken dat het geschikt is voor verzending. Voeg hierbij een duidelijk zichtbaar en leesbaar label aan op de verpakking, met de tekst ‘Retour voor recycling’, onder vermelding van uw ordernummer. Dyson kan uw oude apparaat niet meer aan u retourneren nadat het opgehaald is voor recycling.

  1.5. Bestellingen op de website worden alleen in Nederland bezorgd. Verzending naar bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de Waddeneilanden) kan langer duren dan aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyson, via help@dyson.nl.

Retourneren

 1. Retourneren: u kunt de producten kosteloos zelf retourneren door deze terug te sturen, hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgeleverde retourformulier en retouretiket. Verpak het artikel zorgvuldig, indien mogelijk in de originele verpakking. Producten die door ontoereikende verpakking beschadigd raken worden van retour/ geldteruggave uitgesloten. Vul het retourformulier volledig in en voeg deze toe in de doos.


 2. Verpakken: plak het bijgeleverde retouretiket zichtbaar op de doos. U kunt het pakket vervolgens afleveren bij een UPS Business Point bij u in de buurt of een ophaalafspraak maken met de UPS klantenservice op nummer 0900-2255 877.