Uitoefening van het herroepingsrecht

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de goederen heeft ontvangen.

 3. 3Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (per post, fax e-mail of telefoon) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 4. Om uw aankoop makkelijk te kunnen identificeren dient uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
  a. het referentienummer (bijvoorbeeld 1-1234567) dat staat op het aankoopbewijs dat u heeft ontvangen; en/of
  b. uw volledige achternaam en postcode.
  Daarnaast dient uw verzoek te worden voorzien van een handtekening, datum en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

 5. U kunt uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht per email, post of telefoon richten aan het volgende adres:

  Email   help@dyson.nl

  Telefoonnummer 0800-0206203

  Post Dyson Helpdesk
  1076 EE Amsterdam
  Fred Roeskestraat 109

 6. Uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht zal geacht te zijn verzonden op de dag waarop u de brief, fax of email heeft verzonden of de dag waarop u Dyson op het telefoonnummer vermeld in paragraaf 5 heeft gecontacteerd.

 7. Na ontvangst van uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht ontvangt u van Dyson instructies over het retourneren van de goederen.

 8. Dyson behoudt zich het recht voor om teruggestuurde goederen te weigeren of eventuele waardevermindering in mindering te brengen op het aan u terug te betalen bedrag indien blijkt dat deze waardevermindering het gevolg is van uw toedoen (of nalaten). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 9. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan met betrekking tot de geretourneerde goederen, inclusief de leveringskosten voor het versturen van de goederen aan u.

 10. Wij retourneren alle bovengenoemde kosten onverwijld en in ieder geval niet later dan:
  a. 14 dagen nadat wij de teruggestuurde goederen of bewijs van verzending hebben ontvangen; of
  b. indien er geen goederen zijn verzonden, 14 dagen vanaf het moment waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 11. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij zullen tot terugbetaling overgaan op de eerstvolgende datum waarop (i) wij de goederen hebben ontvangen of (ii) u totdat u bewijs heeft geleverd van het verzenden van de goederen.