Serienummer en machine | Dyson.nl

Registreer uw Dysonproduct

Voer het serienummer van uw product in

Dit kunt u vinden op een sticker op uw product, of op het registratieformulier in de verpakking. Wij hebben het nummer nodig om uw specifieke product te identificeren.

Uw registratie

  • Serienummer en machine
  • Aankoopdatum
  • uw contactgegevens
  • Hoe we met u in contact blijven