Navigatie overslaan
Je voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).
Dyson backpack

 

 

Dyson onderzoekt met nieuwe draagbare technologie de luchtvervuiling in en rondom school

 

Door middel van de Dyson-rugzak met sensoren meten Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko real-time de luchtkwaliteit van hun zoon tijdens de route naar school. De luchtvervuiling NO2 is hierbij >50% boven WHO advieswaarden.

 

25 januari 2023, Amsterdam - Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko zijn met hun zoontje Kiy op pad gegaan, uitgerust met een Dyson-rugzak om de luchtkwaliteit te meten onderweg naar school in Amsterdam. Dyson’s draagbare luchtmonitor meet de persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling en ondekt in de ochtend een hoeveelheid stikstofdioxide - veelal in de lucht door uitlaatgassen van het verkeer, wat op sommige plekken 52% hoger is dan de geadviseerde 24-uurs waarden van de World Health Organisation (WHO).

 

De luchtkwaliteit in Nederland is slecht en zeker in Amsterdam, beaamt Michael Rutgers (directeur Longfonds) in onderstaande video. Rutgers stelt dat de hoofdstad door het vele verkeer en de industrie een ongezonde plek is.

 

 

‘We zijn heel veel bezig met gezond leven, luchtvervuiling was daar nog geen onderdeel van, totdat ik de luchtkwaliteit met Dyson ging onderzoeken en ontdekte waaraan ik en mijn gezin iedere dag worden blootgesteld.- Victoria Koblenko

 

 

 

 

 

 

Resultaten

Dyson’s luchtkwaliteitrugzak met GPS meet PM10, PM2.5, VOS, NO2 en CO2 en levert een geautomatiseerde data-analyse en visualisatie via de Dyson Air Quality App. In de vijf dagen dat de luchtkwaliteit gemeten werd, is er een patroon zichtbaar geworden in de ochtend met het naar school brengen. De 1 km lange route die Victoria en Evgeniy met hun zoontje elke morgen aflegden is in Amsterdam vanuit hun woning, naar de school van Kiy. [1]

Een van de zichtbare pieken is de hoeveelheid NO2  (stikstofdioxide) gemeten onderweg naar school, en de hoeveelheid VOS (Vluchtige Organische Stoffen) in het klaslokaal gedurende de dag. NO2 of stikstofdioxide is een stof die vrijkomt bij verbrandingsprocessen en komt vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van de industrie. Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen en in de lucht komen en zitten in heel veel producten, denk aan benzine, verf, inkt, lijm en schoonmaakmiddelen.

Gemeten resultaten:

·             NO2: pieken van >38 µg/m3 (24-uurs advieswaarde WHO is <25 µg/m3 )

·             VOS: pieken van 6,000 ppb (<400 ppb is de advieswaarde van bijvoorbeeld Formeldayde bij landurige blootstelling door het WHO; één van de meest voorkomende VOS)[2]

 

Bij hoge pieken vervuiling is meer ventilatie nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het wordt aanbevolen om de bronnen van VOC's te identificeren en te elimineren.

 

  • Robotics
  • Dyson backpack

 

 

“Met de Dyson-rugzak hebben we buiten duidelijke pieken gemeten van NO2 tijdens de route van en naar school. Toen de rugzak op school stond zagen we tijdens de lesuren dat er hoge pieken van VOS waren, die zeer waarschijnlijk veroorzaakt worden door bijvoorbeeld lijm en verf. Deze data geven een goed inzicht in de soorten luchtvervuiling waaraan kinderen worden blootgesteld tijdens een schooldag” – Frederic Nicolas, Dyson's Senior Manager of RDD Environmental Care, Professional, Lighting.

 

 

 

Wat is gezonde lucht?

Gezonde lucht is van levensbelang. Bij kinderen schaadt ongezonde lucht de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze altijd last van houden. [3] Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof (PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) de meeste schade aan de gezondheid. Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker ze zijn. Ze kunnen dan namelijk tot dieper in de longen doordringen. [4] In Nederland zijn er bijna 1,5 miljoen basisschoolkinderen [5] die op hun reis naar school in meerdere of mindere mate dagelijks worden blootgesteld aan deze luchtvervuiling. Kinderen hebben tussen de 17.000 en 30.000 ademhalingen per dag. Hun longen zijn nog in ontwikkeling, waardoor ze kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging. Met deze studie hoopt Dyson dat mensen zich bewuster worden van vervuilde plekken en daar dan ook zo kort mogelijk proberen te zijn.

 

 

Tips van Frederic Nicolas (Dyson Engineer):

·        Voor je gezondheid kan het dus beter zijn om drukke wegen te vermijden. Bekijk of het mogelijk is om een route met minder verkeer te kiezen of vertrek op een minder druk tijdstip, bijvoorbeeld voordat de spits op een hoogtepunt is. Maar ook schone lucht binnen is van belang voor onze gezondheid.

·        Ondanks luchtvervuiling buiten is het beter om goed te ventileren en ramen open te zetten. Binnenshuis ontstaat namelijk ook vervuiling door bijvoorbeeld koken, stoken en ademen (CO2), en die lucht moet worden afgevoerd. Doe je dat niet, dan kan de lucht binnen vuiler worden dan buiten.

·        De auto vaker laten staan en veel tijd in de natuur of parken doorbrengen is een simpele en effectieve methode om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen.

  • Fred
  • Graph

De Dyson luchtkwaliteit rugzak

De Air Quality-rugzak is in eerste instantie ontwikkeld door ingenieurs van Dyson voor het Breathe London-onderzoek met King's College London en de Greater London Authority. Ingenieurs hebben de draagbare rugzak ontworpen om kleiner te zijn en de bestaande sensortechnologie te weerspiegelen die wordt gebruikt in Dyson-luchtreinigers, terwijl het toch nauwkeurig PM2.5, PM10 en VOS en NO2 blootstelling vastlegt. Eerdere projecten met de luchtkwaliteitsrugzak van Dyson omvatten een wereldwijd onderzoek naar persoonlijke vervuilingsniveaus tijdens de COVID-19-lockdown en monitoring van blootstelling tijdens het smogseizoen in Delhi.

 

De ingenieurs van Dyson in deze studie analyseerden de bevindingen door de luchtsensor en GPS-gegevens van de rugzak te koppelen aan Victoria's app-items, waar ze de activiteiten met haar zoontje Kiy in de periode dat ze de rugzak droeg. Zo werd gekeken wat de luchtverontreiniging heeft veroorzaakt en hoe ze haar blootstelling in de toekomst zou kunnen verminderen.

 

 

Dyson School Programma

De school van Victoria en Evgeniy’s zoontje de eerste school in Amsterdam die met Dyson de luchtkwaliteit meet. Vanaf 25 januari start Dyson het School Donatie Programma in Amsterdam. Voor dit programma kunnen scholen zich inschrijven voor een lesspakket over luchtkwaliteit. Deelnemende scholen ontvangen naast het lespakket ook luchtreinigers om real-time de vervuiling te meten. In totaal worden tien scholen geselecteerd voor dit lesprogramma. Het lesprogramma is ontwikkeld door de James Dyson Foundation (JDF), de liefdadigheidstak van Dyson, en laat jonge mensen kennismaken met de opwindende wereld van techniek. Het lespakket laat studenten kennismaken met hoe techniek mondiale problemen kan oplossen, met de nadruk op het probleem van luchtverontreiniging. Leerlingen leren wat luchtvervuiling is en worden uitgedaagd om vervolgens hun eigen oplossing voor luchtvervuiling te maken.

 

Kijk hier link naar landingpage voor het Donatie Programma.

Voetnoten

[1] De gegevens zijn verzameld van 21 tot 25 November met behulp van de Dyson-rugzak voor luchtkwaliteit. Fijnstof wordt gemeten in microgram per meter kubiek (µg/m³) en VOS en NO2 worden gemeten in delen per miljard, ppb. Gemiddelde concentraties werden gemeten met behulp van de tijdsperiode die aan de activiteit was gekoppeld. AQI verwijst naar de luchtkwaliteitsindex die wordt gebruikt voor Dyson-luchtreinigers.

[2] World Health Organization Regional Office for Europe, WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants WHO Guidelines for Indoor Air Quality. 2010, Bonn, Germany.

[3] https://www.longfonds.nl/gezond-leven

[4] Milieu Centraal, 2022

[5] CBS, 2022

 

 

 

 

  •  

     

  •